Välkommen till Murut Solstugan!

Pieni ja kodinomainen – Liten och hemtrevlig

Murut Solstugan on noin kolmenkymmenen lapsen kaksikielinen päiväkoti Kirkkonummen keskustassa. Meille on tärkeää, että lapset saavat kasvaa rauhallisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä.

Murut Solstugan toimii kuin suuri kaksikielinen perhe

Monikielinen ja -kulttuurinen ympäristö on rikkaus. Murut Solstuganissa lapset saavat opetusta omalla äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi. Lisäksi he oppivat toista kieltä arjessa laulun ja leikin kautta. Kaksikielinen päiväkoti tuo rohkeutta, sanavarastoa ja mutkatonta suhtautumista moninaisuuteen.

Murut Solstugan är ett tvåspråkigt daghem för cirka trettio barn i centrum av Kyrkslätt. Det är viktigt för oss att barnet får växa upp i en lugn och trygg inlärningsmiljö.

Murut Solstugan är som en stor tvåspråkig familj

En flerspråkig och multikulturell miljö är en förmån. I Murut Solstugan undervisas barn på sitt eget modersmål på finska eller svenska. Samtidigt lär de sig det andra språket i vardagen genom lek. Ett tvåspråkigt dagis ger mod, ordförråd och en öppen inställning till mångfald.

Tule mukaan Muruihin!

Elokuun 2020 paikat täytetään nyt. – Platserna för Augusti fylls nu. Tiedustele: info@paivakotimurut.fi

Tule mukaan Muruihin!
Solstuganin tarina
Solstuganin tarina

Täältä voit lukea Solstuganin yli 20-vuotisesta tarinasta

Yhteystiedot ja käytännön asioita
Yhteystiedot ja käytännön asioita

Aukioloajat, hintatiedot ym.

Murut Solstugan syntyi kun samanlaiset päiväkodit kohtasivat

Murut Solstugan syntyi kun samanlaiset päiväkodit kohtasivat