Päiväkodin arvot

Meille tärkeää on…

Avoimuus

  • Avoin ja välittävä yhteistyö vanhempien kanssa on avain lapsen hoitamiseen, huolenpitoon ja opettamiseen yksilönä ryhmässä.
  • Henkilöstö kommunikoi keskenään ja päiväkodinjohtajalle avoimesti. Jokainen henkilöstön jäsen rohkenee ilmaista ajatuksensa ja tulee kuulluksi.

Lasten paras ja perheiden tuki

  • Lapsilähtöisyys on varhaiskasvatuksen keskiössä ja lapset osallistetaan toiminnan suunnitteluun.
  • Ymmärrämme, että perhe on kokonaisuus ja arjen sidosryhmiä on paljon. Pyrimme tukemaan perheitä arjen keskellä.

Uteliaisuus

  • Tuemme lasten luovuutta ja innovatiivisuutta, ja vaalimme heidän luontaista uteliaisuuttaan ja näkemisen, kokemisen ja oppimisen suurta halua. Annamme lasten etsiä, pohtia, oivaltaa ja keksiä ratkaisuja.
  • Valmistaudumme tulevaisuuteen lisäämällä lasten ymmärrystä ja opettamalla heille tärkeitä taitoja liittyen esimerkiksi teknologiaan, tieteisiin, kieliin, kansainvälisyyteen ja vuorovaikutustaitoihin.
  • Henkilöstöä kannustetaan miettimään uusia toimintatapoja ja kokeilemaan uusia asioita.

Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus

  • Korostamme muiden kunnioittamista ja arvostamista sekä empatiaa. Hyväksymme itsemme ja toiset sellaisena kuin olemme.