Vastuullisuus ja laatu

Meidän mielestämme ainoa mahdollinen tapa toimia päivähoitoalalla on toimia vastuullisesti. Turvallisuus ja lasten kokemus syntyvät vain huolella suunnitelluista ja toteutetuista asioista. Koska asiakkaamme ovat maailman tärkeimmät, eli lapset, ei mitään voi jättää sattuman varaan.

Laadukas yksityinen päiväkoti

Päiväkotimme toiminta rakentuu vankalle varhaiskasvatusosaamiselle. Päiväkodinjohtaja ja Murujen perustaja Maarit Jaakkola on johtanut päiväkotia yli 20 vuotta ja toiminut jo ennen sitä pitkään varhaiskasvatusalalla. Alan kokemus on ensiarvoisen tärkeää, kun kyseessä on lasten oppiminen, turvallisuus ja laatu, sekä toisaalta päiväkodin toiminnan yksityiskohdat ja alan asetukset.

Turvallisuus on sisällytetty kaikkeen toimintaamme ja kulkee mukana pienimmissäkin yksityiskohdissa, on sitten kyse henkilöstömitoituksesta, tilasuunnittelusta, ryhmien toiminnasta,  tai muista käytännöistä. Olemme Muruissa erittäin tarkkoja siitä, että toimintamme noudattaa jokaista asetusta ja lakia. Tämän lisäksi käytämme omia, parhaaksi todettuja toimintamalleja ja työkaluja päiväkodin arjessa. Esimerkkeinä henkilöstön työvuorojen suunnittelu, toimintaa tukeva mobiilisovellus ja henkilöstön koulutukset.

Murujen oppimis- ja toimintaympäristöt on suunniteltu pitkän kokemuksen pohjalta. Tiloissamme on huomioitu turvallisuuden lisäksi toimivuus ja viihtyisyys. Murujen sisäilman laatua mitataan ja seurataan, ja remontit toteutetaan siten, että lasten ja henkilöstön on hyvä olla, ja että sisäilma on raikas.

Varhaiskasvatuksen laadun seuranta

Laadukas varhaiskasvatus, sitoutuneet varhaiskasvattajat ja pedagoginen sisältö on meille ammattiylpeyden lähde. Seuraamme ja parannamme yksikön toiminnan laatua jatkuvasti.  

Yksityinen varhaiskasvatus ja Päiväkoti Murut noudattavat varhaiskasvatuslakia, sen säädöksiä, sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Lisäksi toimintaa ohjaavat kunnalliset asiakirjat ja ohjeistukset sekä Espoon varhaiskasvatussuunnitelma.

Seuraamme varhaiskasvatuksen laatua yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa, varhaiskasvattajien yhteisissä tiimeissä sekä perheiden kanssa vasu-keskusteluiden kautta. Todennamme lasten oppimista muun muassa pedagogisella dokumentoinnilla, mikä tapahtuu käytännössä esimerkiksi Kindiedays-sovelluksen avulla. Keskustelemme vanhempien kanssa avoimesti lasten oppimiseen liittyvistä asioista, saavutuksista ja haasteista. Tarjoamme vanhemmille neuvoja ja tukea myös kotiin, mikä tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

Henkilöstön hyvinvointi ja yhteistyö perheiden kanssa

Meille on tärkeää olla onnellinen paikka niin lapsille kuin aikuisillekin. Henkilöstön hyvinvointi on meille sydämen asia, ja haluamme, että jokainen muruissa toimiva lapsi ja aikuinen voi nauttia arjestaan – elämästään. Huolehdimme siitä, että lasten hoidosta vastaavat henkilöt täyttävät yksityisen lastenhoidon valvonnasta vastaavien viranomaisten asettamat määräykset koulutuksensa ja pätevyytensä osalta.

Teemme yhteistyötä perheiden kanssa ja kehitämme toimintaamme vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Teetämme vuosittaisen palautekyselyn, jonka lisäksi kannustamme perheitä nostamaan ajatuksiaan esiin heti, kun ne tulevat mieleen. Avoimuus on yksi perusarvojamme.

Toimimme yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja toimintamme on läpinäkyvää. Sovimme valvonta-, ohjaus- ja auditointikäytännöistä yhdessä Espoon kaupungin kanssa.

Vastuullisuus on myös huolehtimista ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. Luontokasvatus on osa murujen arkea ja teemme aina tilanteen salliessa vastuullisemman kulutusvalinnan. Arjen toiminnoissa opettelemme lasten kanssa vähentämään ja kierrättämään jätteitä.

Lapsille tarjoamamme ruoka on terveellistä, maukasta ja värikästä.