Muruista

Päiväkoti Muruissa jokainen lapsi saa pienestä kyläpäiväkodista parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuden poluille

Tarjoamme kodinomaisen hoitopaikan pienille ja isommille lapsille, ja varmistamme että heillä on parhaat mahdolliset eväät tulevalle koulutielle ja elämään. Pyrimme ensisijaisesti siihen, että sisarukset ovat samassa päiväkodissa, jolloin pienen yksikkökoon edut korostuvat entisestään; koko perheen lapset viettävät päivän samassa turvallisessa ympäristössä, mikä helpottaa pienempien sisarusten päivähoidon aloittamista.

Toimintamme sisältö on suunniteltu varmistamaan, että lapset osaavat toimia menestyksekkäästi tulevaisuuden maailmassa. Huomioimme esimerkiksi teknologian, kansainvälisyyden, vuorovaikutustaidot ja kielet. Toiminta tukee lapsen sosiaalista kasvua yksilönä ryhmässä. Toimintamme sisältyy monipuolisesti liikuntaa, tieteellistä tutkimista, kädentaitoja, musiikkia, draamaa, satuja, loruja, tunneälyn taitojen harjoittelua, ruokakasvatusta ja luontoretkiä.

Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa iloisia, tasapainoisia ja hyvän itsetunnon omaavia onnellisia lapsia. Leikin avulla lapset saavat tutkia, oivaltaa, kokeilla ja kokea onnistumisen iloa. Tavoitteenamme on luoda lämmin, turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Lasten kasvatus ja pedagoginen toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista, jossa huomioimme jokaisen lapsen ikä- ja kehitystason. Päiväkodin kahden lapsiryhmän  toiminta on päivän aikana yhdistetty siten, että eri-ikäiset sisarukset kohtaavat toisensa. Näin kaikki perheen lapset saavat hoitoa, huolenpitoa ja opetusta samassa varhaiskasvatusympäristössä. Kukin lapsiryhmä on jaettu kahdesta kolmeen pientoiminnalliseen ryhmään, joissa voimme paremmin huomioida jokaisen lapsen ikä- ja kehitystason sekä heidän tarpeensa. Tuemme lapsen sosiaalista ja yksilöllistä kehitystä. Varhaiskasvattajat tukevat lasta tarjoamalla hellyyttä, syliä, aikaa, yhteisiä pohdiskeluja sekä selkeitä rajoja ja sääntöjä. Koemme tärkeänä luoda päiväkotiimme myönteisen, kodinomaisen ja kiireettömän varhaiskasvatus- ja oppimisympäristön, jossa lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja tulevansa huomioiduksi omine tarpeineen.

Tavoitteenamme on taata lapsille hoitopaikka lämpimine ja pysyvine ihmissuhteineen, jossa hän voi kokea paljon onnistumisen kokemuksia sekä luoda ystävyyssuhteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapselle rauhallisen kasvun ainekset tarjoamalla elämyksellistä, iloista, kokonaisvaltaista ja laadukasta toimintaa. Varhaiskasvatuksen suunnittelun pohjana on lasten tarpeista ja toiveista lähtevä, sekä heidän kehitystasoaan tukeva toiminta. Toiminta tukee lapsen sosiaalista kasvua yksilönä ryhmässä.

Perheet valitsevat Murut, koska he haluavat laadukkaan hoitopaikan, jonne voivat huoletta viedä pienetkin lapset. He tietävät lasten saavan runsaasti syliaikaa ja hellyyttä, ja että heidän lapsistaan kasvatetaan pärjääviä, empaattisia ja avarakatseisia maailmankansalaisia. Lapsen kasvattamiseksi tarvitaan kylä, ja haluamme luoda pienen kyläyhteisön päiväkodin ympärille.