Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Päiväkoti Muruissa jokainen lapsi saa pienestä kyläpäiväkodista parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuden poluille

Tarjoamme kodinomaisen hoitopaikan pienille ja isommille lapsille, ja varmistamme että he saavat parhaat mahdolliset eväät tulevalle koulutielle ja elämään. Pyrimme ensisijaisesti siihen, että sisarukset ovat samassa päiväkodissa, jolloin pienen yksikkökoon edut korostuvat entisestään; koko perheen lapset viettävät päivän samassa turvallisessa ympäristössä, mikä helpottaa pienempien sisarusten päivähoidon aloittamista.

Panostamme erittäin laadukkaaseen pedagogiikkaan. Muruissa työskentelee myös kaksi omaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka tarjoavat tukea kaikille yksiköillemme. Tämä on ainutlaatuinen lisäarvo lapsille, perheille ja koko päiväkotiyhteisölle. Rekrytoimme vain alansa parhaat osaajat, ja tämä todella näkyy toiminnassamme.

Toimintamme sisältö on suunniteltu varmistamaan, että lapset osaavat toimia menestyksekkäästi tulevaisuuden maailmassa. Huomioimme esimerkiksi teknologian, kansainvälisyyden, vuorovaikutustaidot ja kielet. Toiminta tukee lapsen sosiaalista kasvua yksilönä ryhmässä. Toimintamme sisältyy monipuolisesti liikuntaa, tieteellistä tutkimista, kädentaitoja, musiikkia, draamaa, satuja, loruja, tunneälyn taitojen harjoittelua, ruokakasvatusta ja luontoretkiä.

Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa iloisia, tasapainoisia ja hyvän itsetunnon omaavia onnellisia lapsia. Leikin avulla lapset saavat tutkia, oivaltaa, kokeilla ja kokea onnistumisen iloa. Tavoitteenamme on luoda lämmin, turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Yksityinen päiväkoti

Päiväkoti Murujen varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu valtakunnalliseen valtakunnallisiin perusteisiin ja Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lasten kasvatus ja pedagoginen toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista, jossa huomioimme jokaisen lapsen ikä- ja kehitystason. Päiväkotiemme lapsiryhmien toiminta kohtaa päivän aikana siten, että eri-ikäiset sisarukset tapaavat toisensa. Yksiköissämme toimii myös sisarusryhmiä, joissa saman perheen eri ikäiset lapset toimivat yhdessä koko päivän. Näin kaikki perheen lapset saavat hoitoa, huolenpitoa ja opetusta samassa varhaiskasvatusympäristössä. Kukin lapsiryhmä on jaettu kahdesta kolmeen pientoiminnalliseen ryhmään, joissa voimme paremmin huomioida jokaisen lapsen ikä- ja kehitystason sekä heidän tarpeensa. Tuemme lapsen sosiaalista ja yksilöllistä kehitystä. Varhaiskasvattajat tukevat lasta tarjoamalla hellyyttä, syliä, aikaa, yhteisiä pohdiskeluja sekä selkeitä rajoja ja sääntöjä. Koemme tärkeänä luoda päiväkotiimme myönteisen, kodinomaisen ja kiireettömän varhaiskasvatus- ja oppimisympäristön, jossa lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja tulevansa huomioiduksi omine tarpeineen.

Tavoitteenamme on taata lapsille hoitopaikka lämpimine ja pysyvine ihmissuhteineen, jossa hän voi kokea paljon onnistumisen kokemuksia sekä luoda ystävyyssuhteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapselle rauhallisen kasvun ainekset tarjoamalla elämyksellistä, iloista, kokonaisvaltaista ja laadukasta toimintaa. Varhaiskasvatuksen suunnittelun pohjana on lasten tarpeista ja toiveista lähtevä, sekä heidän kehitystasoaan tukeva toiminta.

Perheet valitsevat Murut, koska he haluavat laadukkaan hoitopaikan, jonne voivat huoletta viedä pienetkin lapset. He tietävät lasten saavan runsaasti syliaikaa ja hellyyttä, ja että heidän lapsistaan kasvatetaan pärjääviä, empaattisia ja avarakatseisia maailmankansalaisia. Lapsen kasvattamiseksi tarvitaan kylä, ja haluamme luoda pienen kyläyhteisön päiväkodin ympärille.


Lue myös